• előzetes (környezeti) vizsgálati dokumentációk készítése,
  • környezeti hatástanulmányok-, állapotfelmérések-, felülvizsgálatok-, készítése (eng. sz.: SZVT ÉLŐVILÁGVÉDELEM, SZTjV TÁJVÉDELEM SZ-073/2011. Ht. OKTVF; SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő szakértés, SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő szakértés, SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértés 3900/2011. Ht. Bp és PEST MMK),
  • üzemi kárelhárítási tervek készítése,
  • települési környezetvédelmi programok készítése,
  • levegőtisztaság-védelmi-, veszélyes hulladék-, OSAP-, VKJ és egyéb jelentések elkészítése,
  • hulladékkezeléshez-, -elhelyezéshez szaktanácsadás, egyéb, a környezetvédelem területén a jogszabályi kötelezettségnek történő megfeleléshez szükséges bevallások, tervek, szabályzatok készítése,
  • beruházások hatósági engedélyeztetése,
  • környezetvédelmi-, vízügyi-, mezőgazdasági- és élelmiszeripari beruházások támogatásához pályázatok, illetve támogatás-igénylések készítése az UMFT forrásaira, továbbá az igénybe vehető valamennyi forrásra (Nemzeti és EU forrásokra),
  • mezőgazdasági-, élelmiszeripari beruházások előkészítése, koordinálása, pénzügyi folyamatainak menedzselése, szervezése.