A „GLOBÁL-2000” Kft. 1991. év óta sikeresen működő gazdasági társaság.

Tevékenységét fôként:

  • a környezetvédelem,
  • a vízgazdálkodás,
  • a mezőgazdaság és
  • az élelmiszeripar különféle szakterületein fejti ki.

A „GLOBÁL-2000” Kft. működési területe főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint a megye közvetlen vonzáskörzete, de rendelkezik megbízásokkal Borsod, Pest, Heves és Hajdú megyei vállalkozásoktól is.

A „GLOBÁL-2000” Kft. üzletpolitikája a sikeres feladatmegoldásokra koncentrál.

A „GLOBÁL-2000” Kft. nagy szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberállományával, magas színvonalú ügyviteli, számítástechnikai rendszereivel áll továbbra is tisztelt megbízói rendelkezésére.

Előszó:

A hazai „zöld” szférában a „GLOBÁL-2000 Kft” név, egy jól csengő, évtizedek óta ismert vállalkozáshoz, és annak az ügy iránt elkötelezett tulajdonosához, vezetőjéhez Feketéné Hladony Katalin-hoz fűződik.

Ez a vállalkozás a 2012. évben megkezdte sikeres működésének harmadik évtizedét. Ezen időszak alatt a környezettudatos gondolkodás, a környezetbarát megoldások, a környezetkímélő gazdálkodási módok, a fenntartható fejlődés országos szinten ismert képviselője lett.

Weboldalunkon – a cég tevékenységének, struktúrájának bemutatása mellett - rövid visszapillantást kíván tenni az elmúlt időszakra, annak eredményeire, küzdelmes éveire.

Egyúttal köszönetet is kíván mondani a szemlélet átvevőinek, alkalmazóinak, a hosszú, - olykor vargabetűket is tartalmazó - úton kitartó, együttműködő vállalkozásoknak.

A weboldal célja továbbá, a cég tevékenységének rövid bemutatásával, eredményeinek ismertetésével új partnerek meggyőzése, bevonása a jövőbeni együttműködésbe.

A tevékenység sikeréhez természetesen a szakmai Szövetség is jelentősen hozzájárult az érdekvédelmi háttér megteremtésével és a tudományos információk biztosításával.

Alapítás:

A gazdasági társaság 1991. évben, közvetlenül a rendszerváltás utáni évben került bejegyzésre. A magántulajdon dominanciájának előtérbe helyezésén alapuló új gazdasági paradigmaváltás kínált lehetőségek felismerése vezette a tulajdonos szakembert cégalapítás kezdeményezésére. Az addigi gyakorlata, szakmai háttere, erősítette ezen szándékát, szakmai környezetének biztatása pedig végső döntésre késztették.

A vállalkozás 1991.12.01.-én 15-09-061229 számon bejegyzésre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon, 3.000.000Ft jegyzett tőkével, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 34/a. székhellyel, Feketéné Hladony Katalin alapító tulajdonossal, aki az éppen ezen időszakban megalakuló Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségének is alapító tagja.

Tevékenység, főbb profilok:

A gazdasági társaság tevékenysége rugalmasan alkalmazkodott, ill. módosult a megrendelői igényeknek megfelelően. Természetesen a vezértevékenység mindezidáig a környezetvédelem és a mezőgazdaság területeken jelentkező feladatok megoldására koncentrált.

A társaság egy stabilnak mondható - 25-30 vállalkozásból álló - termelői körrel áll kapcsolatban, a környezetvédelemmel összefüggő feladatok, tevékenységek koordinálásában nyújtott szolgáltatások formájában, valamint fejlesztési elképzeléseik realizálásának segítésével.

A vállalkozás tevékenységének másik fő vonulatát a pályázatfigyelés és készítés képezi. Ennek kapcsán a környezetvédelem, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és élelmiszeripar területeken készültek nagyobb jelentőségű, egyes esetekben milliárd Ft-os nagyságrendet elérő fejlesztésekhez pályázatok.

Említést érdemel még a szaktanácsadási, szakértői és innovációs területeken tanulmányok, szakvélemények készítésére irányuló tevékenység is. A tevékenység: területi eloszlására jellemzőek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Tolna megyei megrendelések.

A vállalkozás működési sémáját a csatolt mellékleten mutatjuk be.

A vállalkozás tevékenysége a feladat ellátására, megoldására megbízási szerződések alapján szervezett team munkacsoportokban folyik.

Tulajdonosi kör, alkalmazottak:

A társaság alapvetően a családi vállalkozás kategóriába sorolható. Az alkalmazottak munkáját (2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott) 2 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott – gazdasági vezetés, jogi képviselet –  és a tulajdonosi kör tevőlegesen irányítja. A tulajdonosi részarány meghatározóan nagy része az ügyvezető igazgató tulajdonát képezi.

Pénzügyi helyzet, cégvagyon:

A vállalkozás pénzügyi helyzete 21 éve tartó folyamatos működése során minden évben megfelelő, likviditási szempontból is jónak mondható volt. Működési ideje során adó befizetési elmaradása, késése, köztartozása nem keletkezett.

A cég számítástechnikai eszközökkel, informatikai berendezésekkel és a szellemi tevékenység ellátásához megfelelő irodai és közlekedési infrastruktúrával rendelkezik.

Jövőbeni bővítési lehetőségek:
 
A vállalkozás a szerződésekben vállalt feladatai végrehajtása során szoros kapcsolatban van a versenyszféra képviselőivel, a K.K.V.-kal, a zöldhatósággal, valamint önkormányzati szervezetekkel.
 
Ebből következően a közvetett és közvetlen visszajelzések napi gyakorisággal jelentkeznek, melyek elemzésével, értékelésével építi fel piackutatását.
 
A térségben igen erős igény nyilvánul meg a környezetvédelmi szakmai feladatok ellátása mellett - többek között – a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése illetve működtetése kapcsán felmerülő feladatokban történő közreműködésre. További jelentős pályázati lehetőségeket kínál az EU 2014-2020 közötti tervezési időszakra készülő költségvetése, mely kapcsán hazánk környezetvédelmi, mezőgazdasági, élelmiszeripari célú fejlesztésekhez is kap számottevő forrásokat.